Samarbeid og medvirkning

Den daglige kontakten mellom personalet og foreldre er det viktigste i foreldresamarbeidet. Det gir barnet trygghet å oppleve at hjem og barnehage har god kontakt, preget av tillit og åpenhet.

Andre viktige arenaer for samarbeid er: 

  • Foreldresamtale: Alle foreldre får tilbud om to foreldresamtaler per år, der fokus er på barnets utvikling og trivsel i barnehagen. 
  • Foreldremøter: det arrangeres 2 foreldremøter per år, som avholdes på kveldstid. Et foreldremøte på høsten – oppstart av nytt barnehageår og valg av foreldrerepresentanter til barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Et foreldremøte på nyåret med brukerundersøkelsen / tiltak
  • Smmerfest i juni for alle foreldre .
  • Samarbeidsutvalget (SU) skal sikre foreldrenes innflytelse på barnehagens drift, og er en arena der foreldre kan ta opp saker med barnehagens personal og ledelse. 
  • Uformelt samarbeid: dugnader, fellesarrangementer i barnehagen