Årsplan

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de oberordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse

Årsplan_Frydenlund 2020

Progresjonsplan for de syv fagområdene 2020