Om Norlandia Frydenlund barnehage

Norlandia Frydenlund barnehage ligger i et boligområde på Ellingsrudåsen i Oslo. Barnehagens eier er Oslo Kommune, og det er Norlandia barnehagene som drifter barnehagen.

Barnehagen ligger i boligområde med lavblokker og rekkehus. Uteområdet er kupert med naturtomt som stimulerer til fysisk aktivitet. Om vinteren har vi en flott akebakke like ved Bakås skole, og om sommeren har vi skogen like ved barnehagen. Store deler av barnehagen er naturtomt.

Vi er 59 barn fordelt på to storbarnsavdelinger og to småbarnsavdelinger.

Barnets trivsel og trygghet er vårt største fokus, og vi vil gi barna i barnehagen livslang lyst til lek og læring.

Barnehagen er en helsefremmende barnehage med fokus på fysisk og psykisk helse. Som en del av dette serverer vi havregrøt til frokost hver dag. Les mer om vårt frokosttilbud i barnehage.no:kosthold-far-gratis-frokost-i-barnehagen/

Andre satsningsområder er språklig og sosial kompetanse, og samarbeid med barnets hjem.

Du kan lese mer om oss i vår årsplan:

Søkere og andre interesserte er hjertelig velkommen innom på besøk eller ta kontakt for spørsmål.